Kategorie
Bez kategorii

Elewacja GRP dla Galerii Wroclavia

Elewacje to temat dość nam bliski ze względu na ciekawy projekt, w którym kiedyś braliśmy udział. Nazywał się Wroclavia…

Cały temat zainspirowany był wpisem na blogu: https://kompozytowy.blogspot.com/2012/11/elewacje-z-kompozytow.html

W tamtym czasie na zlecenie firmy AKE STUDIO przygotowywaliśmy i opracowaliśmy materiały GRP pod elewację Galerii Wroclavia. Zakres prac CMTK to wstępna analiza i dobór materiałów kompozytowych, parametrów fizycznych, dopuszczeń p-poż (co najmniej b s1 d0) i innych i technologii wykonania. Dostarczyliśmy także próbki materiałów końcowych dla inwestora generalnego oraz przygotowaliśmy projekt przetargowy dot. okładziny GRP co było jednak najważniejszym zadaniem.

Pierwsze wizualki pokazywały dość imponujący obiekt z założeniem wykorzystania ok. 4000 m2 materiałów GRP.

Podział powierzchni to było ważne zadanie i trzeba było spojrzeć głównie na powtarzalność. Wyodrębnić elementy tak, by było możliwie jak najwięcej odbić z jednej formy. Co dla inwestora jest niezwykle ważne ze względu na koszty modeli i form.

Ostatecznie wygrała technologia hybrydowa z aluminium i kompozytów GRP malowanych na mokro.