Kategorie
OFERTA

Projekty konstruktorskie zbiorników

Jedną ze stałych ofert CMTK stanowią prace konstruktorskie, które zawsze mieliśmy w ofercie a ponieważ z końcem maja 2020 zrealizowaliśmy dwa przetargi unijne (Baza Konkurencyjności – Fundusze Europejskie – Zakup wartości niematerialnych i prawnych – Ogłoszenia przetargów: 1241239, 1241715), to zdecydowaliśmy się na to by na stałe zadomowiły się w portfolio CMTK.

W ramach tych prac przygotowaliśmy kompletny i dedykowany system obliczeniowy dla poniższych parametrów zbiorników pionowych i poziomych:

 1. Obciążenie wiatrowe wg PN-EN 1991-1-4:2008 (EUROKOD 1)
 2. Kotwienie,
 3. Płaszcz pod działaniem nadciśnienia wewnętrznego,
 4. Obliczenia na niestabilność,
 5. Połączenie płaszcza,
 6. Dennica dolna płaska,
 7. Dennica górna stożkowa,
 8. Dennica wypukła dolna,
 9. Sprawdzenie stabilności płaszcza,
 10. Dennica górna wypukła,
 11. Połączenie płaszcza,
 12. Płaszcz pod działaniem podciśnienia z pierścieniem wzmacniającym,
 13. Dennica płaska górna,
 14. Dennica stożkowa dolna,
 15. Carga,
 16. Wzmocnienie króćca w płaszczu / lub w stożku,
 17. Wzmocnienie króćca w dennicy wypukłej,
 18. Cylinder,
 19. Króciec w cylindrze,
 20. Króciec w dennicy,
 21. Kotwienie,
 22. Podpora,
 23. Steiner.

oraz: projekt szkoleń praktycznych, technologicznych dla pracowników niższego i wyższego szczebla, zestaw wspomagający dla kadry zarządzającej i działu sprzedaży. Uczestniczyliśmy także w projektowaniu hali produkcyjnej, rozmieszczaniu maszyn, konfiguracji stanowisk pracy pod względem optymalizacji i bezpieczeństwa produkcji.